Asfaltové hydroizolačné pásy

Už od roku 1998 distribujeme asfaltové pásy značka PARABIT a v roku 2014 sme zaviedli i vlastnú značku asfaltových pásov a to NITRABIT - vyrábanú v ČR a VELBIT - vyrábanú v Rusku
Najbežnejšie používané sú klasické asfaltové pásy vyrábané z oxidovaného asfaltu, slúžiace k hydroizolácii spodnej stavby alebo ako podkladové pásy.

Z tejto kategórie sú najpredávanejšie výrobky označené ako PARABIT VS35. NITRABIT VS35, VELBIT V60 S35 .Pre menej náročné aplikácie v tejto kategórii dodávame asfaltové pásy s označením PARABIT GV35. NITRABIT GV35, VELBIT GV35


K hydroizolácii plochých striech nie len rodinných domov ale aj bytoviek či priemyselných objektov dodávame vysoko kvalitné modifikované asfaltové pásy na báze termoplastického kaučuku s farebným bridlicovým posypom.

Z tejto kategórie sú najpredávanejšie výrobky označené ako PARAELAST PV, SLOVELAST PV a VELBIT PV hrúbke 4,2 mm a 5,0 mm .

Asfaltové výrobky

Ceny dodávaného tovaru pre zmluvných veľkoodberateľov sa stanovujú dohodou. Každý zmluvný veľkoodberateľ má v našej firme prideleného obchodníka, ktorý poskytuje zákazníkovi úplný servis (zabezpečuje technické listy, vyhlásenia o parametroch, KBU a pod.) a je schopný a oprávnený i dohovárať so zákazníkom zmluvné ceny


Predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi zabezpečujeme prostredníctvom našich prevádzok za ceny podľa aktuálneho maloobchodného cenníka.Cenník je umiestnený v sekcii MALOOBCHODNÉ CENNÍKY.  

 
  ITC-NR - Internetová reklamná agentúra