Hydroizolácie a zateplovanie plochých striech

Sme odborníkom s dlhodobými skúsenosťami v oblasti hydroizolácií a zateplovania plochých striech. Nielen že dodávame potrebné materiály ale vlastnými pracovníkmi aj realizujeme práce a nesieme plnú zodpovednosť a garanciu za kvalitu diela.
Pri prácach a voľbe použitého materiálu postupujeme podľa projektu alebo podľa našich podnikových noriem.

K zateplovaniu striech najbežnejšie používame kašírovaný polystyrén. Sme schopný urobiť i nové vyspádovanie strechy pomocou klinov a pokládkového plánu.Pre zákazníka bezplatne urobíme obhliadku stavby, navrhneme riešenie a vypracujeme cenovú kalkuláciu.

1.) Príklad opravy hydroizolácie plochej strechy asfaltovými materiálmi:

a.) rozrezanie bublín a penetrácia starých pásov penetralom ALP , spotreba 0,3 kg/m2, jednotková cena 2,912 EUR/kg s DPH, to je cena penetrácia na 1m2 ...0,88 EUR s DPH

b.) 3x náter asfaltovým tmelom MOAT, spotreba 2 kg/m2, jednotková cena 2,80 EUR/kg s DPH to je spotreba hydroizolačného náteru na 1m2 ... 5,60 EUR/kg s DPH

c.) 1x náter reflexný REFLEXOL, spotreba 0,2 kg/m2, jednotková cena 5,208 EUR/kg s DPH to je spotreba hydroizolačného náteru na 1m2 ... 1,0416 EUR/kg s DPH


Celková cena asfaltových materiálov na opravy hydroizolácie plochej strechy je na 1m2 ..... 7,522 EUR s DPH.

Práca - práca nie je náročná a ani namáhavá a dá sa vykonať svojpomocne.

2.) Príklad hydroizolácie plochej strechy asfaltovým pásom PARAELAST PV S 42 ( modifikovaný asfaltový pás s farebným bridlicovým posypom):

a.) rozrezanie bublín a penetrácia starých pásov penetralom ALP , spotreba 0,3 kg/m2, jednotková cena 2,912 EUR/kg s DPH, to je cena penetrácia na 1m2 ...0,88 EUR s DPH

b.) natavenie asfaltového pásu, spotreba 1,2m2 pásu na 1m2 strechy, jednotková cena 5,040 EUR/m2 s DPH to je spotreba hydroizolačného pásu na 1m2 strechy ... 6,050 EUR/kg s DPH

Celková cena hydroizolačného materiálu je v tomto prípade na 1m2 strechy ..... 6,930 EUR s DPH.


Práca - práca je namáhavá (vynesenie pásov na strechu) a odborne náročná (natavovanie) musí ju vykonať odborná firma, cena práce sa pohybuje okolo 6 až 8 EUR na 1m2 strechy.

3.) Príklad hydroizolácie plochej strechy so zateplením:

a.) rozmiestnenie a nalepenie strešného polystyrénu EPS 100S hrúbke 5 cm v dvoch vrstvách (vytvorí sa izolačná hrúbka 10 cm), tak aby sa špáry prekrývali.K lepeniu sa použije lepidlo na polystyrén GUN FIX.

b.) na rozmiestnený polystyrén sa nalepí samolepiaci asfaltový pás.

c.) polystyrén vrátane samolepiaceho asfaltového pásu sa ukotví kotvami do konštrukcie strechy. V prípade neznámej konštrukcie strechy sa odporučujú odtrhové skúšky.

d.) nakoniec sa nalepí modifikovaný asfaltový pás s bridlicovým posypom PARAELAST PV S 42.

Ceny použitého materiálu:

pol. a.) - polystyrén EPS 100S ... 6,40 EUR/m2 s DPH
- lepidlo na polystyrén GN FIX ... 5,8 EUR/ks s DPH, spotreba cca 0,1 kusa na 1m2

pol. b.) - samolepiaci asfaltový pás ..... 4,90 EUR/m2 s DPH, spotreba 1,1 m2 pásu na 1m2 strechy

pol. c.) - kotva ......0,4 EUR/m2 s DPH, spotreba cca 4 ks/m2

pol. d.) - PARAELAST PV S 42 ....... 5,04 EUR/m2 s DPH,spotreba 1,1 m2 pásu na 1m2 strechy

Celková cena materiálu je v tomto prípade na 1m2 strechy ..... 19,53 EUR s DPH.

 

 
  ITC-NR - Internetová reklamná agentúra